Przedsiębiorstwo usług porządkowych DiF s.c. powstało w 1992 roku.
Założycielami jego są absolwenci Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego: Lech Dzierżanowski i Jerzy Figwer.
Od początku dzialalności Firma wyspecjalizowała się w pracach porządkowych. Pierwsze usługi DiF s.c. zaczęła świadczyć w 1993 roku na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, z którym współpraca trwa do dnia dzisiejszego.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 35 osób.
W marcu 2001 roku stworzyliśmy nową firmę Lavare Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta zajmującą się wywozem gruzu i śmieci.
Niezależnie od stałych współpracowników do Państwa dyspozycji pozostaje kilkanaście osób odpowiednio przeszkolonych w zakresie prac porządkowych i okołoporząkowych (np.konserwacja i utrzymanie terenów zielonych, małej architektury).

Firma DIF posiada w ciągłej dyspozycji:
  samochody ciężarowe z HDS,
  samochody półciężarowe,
  ciągniki wyposażone w pługi i przyczepy,
  podnośniki koszowe,
  zamiatarki,
  myjące agregaty ciśnieniowe,
  kosiarki samobieżne i kosy spalinowe.

System organizacyjny oraz system kontroli pozwala nam na utrzymywanie wysokiego poziomu świadczonych usług.

Jesteśmy przedsiębiorstem nastawionym na rozwój i zdobywanie zaufania naszych Klientów. Wśród naszych zleceniodawców znależli się miedzy innymi:
  WARBUD S.A.,
  ZKM Gdynia,
  ZDiZ w Gdańsku,
  ZDiZ w Sopocie,
  Spółdzielnie Mieszkaniowe na terenie Trójmiasta,
  MOPS w Sopocie,
  Billa Polen Sp. z o.o.,
  Nestle Chemicals Sp. z o.o.,
  Saur Neptun Sp. z o.o.,
  Outdoor City Marketing Polska Sp. z o.o.,
  Europlakat Polska Sp. z o.o.,
  AMS S.A.,
  Ströer Polska Sp. z o.o.,
  GDDKiA Odział Gdańsk,
  GTBS Gdańsk,
  Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
  SP ZOZ w Sopocie.

 
Copyright © 2012 by DiF.pl - Sopot, Trójmiasto
Site Partners: Online-Tube million online Videos
realizacja: gancarz.pl